Droevige mededeling

Verdrietig maar in positieve herinnering bericht Woongroep de Zilvermeeuw dat haar bewoner Chris Haakma op zondag 15 januari 2023 na een kort ziekbed rustig is ingeslapen.