’n Woongroep, wat is dat?

Wonen in de Zilvermeeuw

In Woongroep de Zilvermeeuw heeft iedere bewoner een individuele woning met alle voorname voorzieningen zoals: keuken, badkamer, woonkamer en slaapkamer(s).

 

Gemeenschappelijke ruimtes

Hiernaast heeft de woongroep aanvullende voorzieningen zoals: de tuin, buitenruimten, bergingen en gezamenlijke bewonersruimte(n).

De gemeenschappelijke eetgelegenheid.

Binnen de woongemeenschap de Zilvermeeuw wordt er van de bewoner verwacht dat hij of zij met enige regelmaat deelneemt aan groepsactiviteiten en dat hij of zij naar vermogen een bijdrage levert in de organisatie van activiteiten en het beheer van gemeenschappelijke ruimten.

De gemeenschappelijke woonkamer

Naast de ingang is een gemeenschappelijke woonkamer met keuken en eetzaal. Van de bewoners wordt verwacht dat ze met enige regelmaat op zondagmorgen samen koffie drinken en gezamenlijk deelnemen aan een wekelijks warme maaltijd. Klaargemaakt door een aantal bewoners, die hun vaardigheden op culinair gebied kunnen laten proeven. Soms stamppot, maar ook wel iets heel speciaals!

Daarnaast worden er op de tweede verdieping in de gemeenschappelijke creatieve-  en wasruimte annex fitness ook gezamenlijke activiteiten -waaronder zelfs cursussen- georganiseerd.

In de creatieve ruimte kunnen we -in principe elke woensdagmorgen- onze kunstzinnige vaardigheden de vrije loop laten!
ook is er een gemeenschappelijke ‘natte’ ruimte met was- en droogmachines.
en… al zou je 3x per dag naar de fitness willen? Roeien, fietsen, cross-trainen en lopen. Het kan allemaal. Je hoeft er de Zilvermeeuw niet voor uit. En deskundige begeleiding want een van de bewoners was voor zijn pensionering leraar lichamelijke opvoeding.

Woongemeenschap, de term verklaard.

Er is enige verwarring over wat men verstaat onder een woongemeenschap.

Wikipedia: Gemeenschappelijk wonen is een alternatieve woonvorm van meerdere woongroepen met gezamenlijke voorzieningen. Dit kan zich uiten in overlegorganen waarin meerdere aspecten van het gemeenschappelijk wonen worden besproken en besloten. Ook zullen er voorzieningen zijn, zoals een centrale ontmoetingsruimte (bijvoorbeeld een bar), een zwembad, een sauna, gedeelde tuinenwerkplaatsen en regelmatig terugkerende activiteiten.

Als we de situatie in de Zilvermeeuw bekijken, is er bij ons eigenlijk sprake van een woongroep.

Wikipedia: Een woongroep is een groep van samenwonenden die gezamenlijk allerlei dagelijkse, huishoudelijke aangelegenheden verrichten (Van Dale). Van een woongroep spreken we als het gaat om ten minste drie personen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband of liefdesrelaties. Het samenwonen in een groep in één woning of geclusterde woningen met gedeelde voorzieningen is meestal een bewuste keuze.

Wilt u alles weten over anders wonen? Zie: http://www.omslag.nl/wonen/

Anders Wonen is helemaal IN!

In Nederland worden tegenwoordig veel termen gebruikt om het anders wonen aan te duiden. Tegenwoordig spreekt men zelfs van ‘Knarrenhof‘. Kortom er is veel belangstelling voor dit fenomeen en er wordt driftig mee geëxperimenteerd. In het buitenland wordt voor deze vorm van wonen ook vaak de algemene term: Cohousing gebruikt.